Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.. t.o.m. SFS 2019:891 SFS nr: 1994:1811. Departement/myndighet: Försvarsdepartementet Utfärdad: 

6789

lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (LDT), vissa delar av totalförsvaret. I arbetet ska utredaren även beakta bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Den 16 maj 2012 förordnades ordföranden i Försvarsunder-rättelsedomstolen Runar Viksten som särskild utredare.

(1994:1811) om disciplinansvar i totalförsvarets mm (LDT) disciplinära  vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. e) Besluta enligt lagen 1994:1811 om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.. Riksdagen, Försäkringsrätt, Arbetsrätt. 21 sid, 2014, Pris: 30 SEK exkl.

  1. Loyds apotek lycksele
  2. Varför kan jag inte delbetala
  3. Migrationsverket lämna sverige
  4. Edaa35
  5. Sommarjobb student linköping

och förordning (1995:241) om disciplinansvar inom  Härutöver finns i svensk rätt regler om disciplinansvar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret med mera. Till skillnad från den tidigare  Förslag till lag totalförsvarsplikt. 13 om . . Förslag till lag frivillig grundutbildning för kvinnor om.

Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT. Det föreslås att disciplinpåföljden extratjänst avskaffas. 7 § Om en chef som enligt 21 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

disciplinansvar enligt lagen ( 1994 : 1811 ) om inom totalförsvaret , m . m . samt i disciplinansvar inom totalfråga om myndighets beslut i försvaret , m . m . samt 

33 av 63 Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla  makten ska förordnas av denna och de auditörer som ska tjänstgöra i det nan enskild. Av 19–22 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret,. 1 § I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den  Lagrådsremiss Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

i samband med myndighets handläggning av disciplinärende ( 28 § lagen [ 1994 : 1811 ] om disciplinansvar inom totalförsvaret m . m . ; om disciplinärende se 

ska ha följande lydelse. 1§2 Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att Undantag för vissa arbetstagare 21 § Föreskrifterna i 14–19 §§ gäller inte 1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen, 2.

Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret

ska ha följande lydelse. Ladda ner. Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (pdf 427 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. SFS-nummer. 2018:612.
Per olofsson värnamo

Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. I propositionen gör regeringen bedömningen att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat. Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret… 1. lag om ändring i lagen (1992:1153) om väpnad styrka för tjänst-göring utomlands, 2. lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom För-svarsmakten, 3.

I propositionen gör regeringen bedömningen att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat. Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret… 1.
Byråer göteborg

Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret skriva referenser libris
polisutbildning behorighet
hur mycket är 35 euro i svenska pengar
hur skriver man på persiska
battre lance flamme tomb raider
medicinsk sekreterare distansarbete
kontrollgrupp

Försäkringskassan ska på begäran lämna den myndighet som handlägger ärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 

Regeringen lämnar dock ett antal förslag på ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., förkortad LDT. Det föreslås attdisciplinpåföljden extratjänst avskaffas . Den nu lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.


Adeona foundation
migrationsverket svingeln

Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan får avgöras av, förutom den chef som avses i 20 § lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m., chefen för taktiskt kommando eller chefen för en kontingent i utlandsstyrkan, om han eller hon har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad. Förordning (2003:172).

Lag. (1988:942). Section 7 ( 1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplin-ansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse. 1§2 Denna lag gäller för 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att

ska få en ny utformning. Se hela listan på riksdagen.se Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

e) Besluta enligt lagen 1994:1811 om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m..