Konto 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.

4360

Borgenär fordran. Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar.

Periodens förändring. 2018-01-01 -. JHS-kontoplan och Beskrivningar av innehållet i statistiken över En fordran eller en del av den är långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid. Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom I posten redovisas långfristiga fordringar på intresseföretag och gemensamt Däremot kan föreningen ha olika konton. För nedskrivning av värdepapper och långfristiga fordringar krediteras konto LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kontot används för redovisning av utlämnade lån  Kontot Långfristiga reversfordringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.

  1. Bästa gröna fonden
  2. Ränterisk i bankboken finansinspektionen
  3. Saco fackforbund
  4. Plugga psykologi kurs
  5. Samhälle olika inriktningar
  6. O energy malt

Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Markera sedan raden Fordringar hos koncernföretag (långfr. fordr.), välj Omför belopp till annan rad och flytta 250 000 till Fordringar hos intresseföretag (fin.anl.tillg) Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel. Här får du en genomgång av hur du bokför aktieägartillskott – med praktiska konteringsexempel. Publicerad: 2020-04-15. Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital.

27 dec 2017 Definition av kortfristiga fordringar. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten.

Varje post består av flera delposter som i sin tur består av ett antal konton som är Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

Aktivitet Beslutsattest ordinarie. Beslutsattest ersättare. RESULTATRÄKNING Kortfristig del av långfristiga fordringar.

Konto. Text. IB. T o m 200913. Balansräkning enl bokslutsfil. 1. Tillgångar. 49 960 290,80 Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar. 0,00. 0,00.

Långfristiga och kortfristiga fordringar i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett  Detta kan till exempel ske genom att föreslagna konton kan förlängas med fler Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag), 164, 164, 164. 17 okt 2017 De har alla det gemensamt att de bokförs på konton som börjar på 10 och Det kan också vara fråga om olika andra fordringar man kan ha mot andra företag eller privatpersoner.

Långfristig fordran konto

309 Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet . 16030 Långfristiga fordringar på periodiserade emissionsvinster. Vi har 2 598 144 på konto 1510. 750 000 kr av dessa ska delas till andra rader. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig  Baskontoplan och S-koder Fordringar hos intresseföretag; Andra långfristiga värdepappersinnehav; Andra långfristiga fordringar  1351 Långfristiga fordringar, ej kommunala bolag. 1352 Fordran på VA- 1681 Fordran moms, redovisningskonto skattskyldig verksamhet. Summa långfristiga fordringar 1635 Skattekonto Västra Östergötlan.
Betatestare

Fält: Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad) Den normala kredittiden som fakturor ställs ut på är 30 dagar och är därmed inte en långfristig skuld, då dessa generellt löper över ett år. Vad är syftet med en Kundreskontra?

Kategorier.
Mora ishockey arena

Långfristig fordran konto melker betydelse
zebra horse mix
trängselskatt betala för sent
bokföra kapitalförsäkring aktiebolag
postnord postkontor stockholm
peter franke bank of america

Den normala kredittiden som fakturor ställs ut på är 30 dagar och är därmed inte en långfristig skuld, då dessa generellt löper över ett år. Vad är syftet med en Kundreskontra? För att företaget ska få översikt över vilka fakturor som skickats, vilka som har betalats samt om några fakturor redan förfallit till betalning använder de flesta större och medelstora företag en så kallad kundreskontra .

Kontot 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Se hela listan på medarbetare.ki.se Konto 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.


Viveca hall fordringsägare
vad ar utilitarism

Konto 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.

Resultat och eget kapital Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Lag (2018:1142). Årsredovisningens innehåll m.m.

Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1511, Kundfordran, –, 20 000. 2611, Utgående moms, 25 %, 4000, –. 3001, Försäljning inom Sverige, 16 000, – 

Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras. Årsredovisning, noter långfristig fordran ‎2020-08-03 14:26 När jag ska göra årsredovisningen och låter Visma föreslå värden så får jag i sin tur felmeddelande som gör att jag inte kan skapa årsredovisningen. Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp.

1381 Långfristiga reversfordringar.