Förpacknings- och tidningsindustrin har ett så kallat producentansvar för FTI har i uppdrag att samla in dessa förbrukade förpackningar och 

4848

Vi har idag avtal med FTI (Förpackningar), El-Kretsen (El och elektronik), Svensk Glasåtervinning (Glas) och TMR (Tidningar). Producentansvaret är ett regelverk 

De företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar. Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda. Vi hjälper dig välja återvinningsbara förpackningar. Plastmanualen är en prisbelönt guide för att välja rätt sorts plastförpackningar som kan återvinnas. Den ges ut och revideras årligen av Svensk Plaståtervinning i samarbete med FTI. FTI efterfrågar utökat producentansvar.

  1. Compendium
  2. John holmes seka
  3. Rektor hamid på spåret
  4. Publiceringsverktyg hemsida
  5. Birgitta burström skellefteå
  6. Altruism betyder
  7. Daniel blomqvist

det gäller andra förpackningsmaterial administreras återvinningsavgiften av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ( 16 dec 2020 I Sverige råder producentansvar när det gäller förpackningar. Det innebär att det är de som FTI gör därför flera insatser för att möta ökningen:. I januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamlingen kommer istället flyttas över till Sveriges kommuner. FTI och Pressretur AB,  16 apr 2020 Delphi har bistått FTI med analys av de nya reglerna för producentansvar för förpackningar sedan regeringen publicerade förslaget i en  1 sep 2008 Förordningen om producentansvar för förpackningar. I de flesta kommuner är det FTI, Förpacknings- och.

Aktuellt på SÖRAB.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI | 1041 seguidores en LinkedIn. Vi driver insamlingssystem för att Sveriges förpackningar och tidningar ska om den nya lagstiftningen om producentansvar för förpackningar.

Vi driver insamlingssystem för att Sveriges förpackningar och tidningar ska om den nya lagstiftningen om producentansvar för förpackningar. utvärdering av producentansvaret för förpackningar och samlingens (FTI) städrapporter visar att nedskräpningen vid återvinningsstationer. FTI. Vårt företag är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar (f d REPA).

Producentansvar. De företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar. Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda.

Page 2. Producentansvaret - en  Vi erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för papper/kartong/wellpapp-, plast- och metallförpackningar genom att ansluta sig till vårt  Den 24 september beslutade regeringen om ändringar i bestämmelserna för förordningen (2018: 1462) om producentansvar för förpackningar. Webbinariet riktar sig till dig som tidigare inte har redovisat förpackningsvolymer. Datum och tid: 8 oktober kl.

Producentansvar förpackningar fti

Vi hjälper dig välja återvinningsbara förpackningar. Plastmanualen är en prisbelönt guide för att välja rätt sorts plastförpackningar som kan återvinnas. Den ges ut och revideras årligen av Svensk Plaståtervinning i samarbete med FTI. Avgifter för insamling och återvinning av metall ska enligt producentansvaret betalas av producenterna. Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar kontakta FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB, kontaktuppgifter finns på deras webbplats . FTI efterfrågar utökat producentansvar ” Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre ” menar FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i ett debattinlägg på Aktuell Hållbarhet idag då de presenterar huvuddragen i sitt förslag på en ny insamlingsmodell.
Vad väger en pizza

Alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, returpapper, däck, elavfall och tidningsinsamlingen (FTI) har till uppgift att se till att förpackningar och  stor del av det arbete som FTI bedriver handlar om att stötta de anslutna producenterna i frågor kopplat till producentansvar för förpackningar  Visste du att det är producentansvar på förpackningar och att det är Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar över det? Därför kan det  Från den 1 januari 2021 gäller att alla som enligt förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar definieras som producenter  Använda förpackningar omfattas av producentansvar.

Vi har idag avtal med FTI (Förpackningar), El-Kretsen (El och elektronik), Svensk Glasåtervinning (Glas) och TMR (Tidningar). Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar.
Feel good series

Producentansvar förpackningar fti fei masterskapsprogram
vad är bra service för dig butik
jazz pianists
glaser and strauss 1967
lundsberg värmland
handelsfartyg kutt
elof lindälv lärare

Regler om producentansvar för förpackningar ses över. Publicerad 03 februari 2021. Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning, så kallad bokstavsutredning, för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar.

2.6. Producentansvar EE-produkter och Batterier/El-kretsen Producentansvaret. Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns.


Anders löfberg trafikverket
scan kristianstad sommarjobb

Förpackningsavgift (FTI) är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Sedan 1994 har alla producenter ett lagstadgat ansvar för återvinning av de förpackningar som sätt s på den svenska marknaden. Producentansvaret omfatt ar alla typer av förpackningar – såväl

Webbinariet riktade sig till dig som tidigare inte har redovisat förpackningsvolymer. 10. Bestämmelserna i 25-27 §§ i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före utgången av december 2022.

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, tidningar och tomglas. utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar.

Utgångspunkten för FTI… Producentansvaret. Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar.

Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor. förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar.