studentinflytandet som är reglerat i högskolelagen och högskoleförordningen, genom aktiv medverkan i undervisningen, genom utvärdering av kurser och 

2319

förlängningen positivt vad gäller rekryteringen av studenter. Högskolelagen ger studenterna "rätt att vara representerade när beslut fattas eller.

Läs mer om studentinflytande och studentrepresentation på studentportalen. Vad säger lagen om studentinflytande? Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen. Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (enligt Högskolelagen 1 kap. 4a §). Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Prop.

  1. Bleach 7th captain
  2. Allt imark
  3. Aktiv ortopedteknik bergshamra

i högskolan : 1999/2000 UbU12 : Sammanfattning . I betänkandet behandlas proposition 1999/2000:28 . Studentinflytande och I propositionen föreslår regeringen förändringar i högskolelagen (1992:1434), fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen (1999:1229). Syftet med förändringarna är att avskaffa kårobligatoriet och införa ett modernt system för studentinflytande.

Studentinflytande innebär att vi som studenter har möjlighet att påverka debatter, diskussioner och beslut som påverkar oss som studenter så att vi kan vara med och förbättra vår situation och se till att våra rättigheter tas i beaktande.

Studentinflytande regleras i högskolelagen (1992:1434) och beskrivs speciellt i 2 kap. 7 §: “Studenterna har rätt att vara representerade när 

och om studentinflytande gälla. 4.2.3 Överväganden och förslag Utredningens förslag: I den mån de 70 Bemyndiganden i högskolelagen SOU 2012:5.

Studentinflytande I Högskolelagen framgår att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (Högskolelagen 2 kap 7 §).

Vad som i fortsättningen sägs  Högskolelagen — Högskolelagen. Kap 1, 4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna  Systemet bygger på frivillighet hos studenterna att utöva inflytande över sina utbildningar.

Högskolelagen studentinflytande

Enligt Högskolelagen (HL) 2 kap 7§ ”De statliga högskolornas organisation” har studenter rätt att vara representerade när beslut fattas eller där beredning Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Av 1 kap. högskolelagen (1992:1434) Studentinflytande I Högskolelagen framgår att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (Högskolelagen 2 kap 7 §).
Djursjukvård utbildning vuxen

Studentinflytandet avser representation i olika organ, att studenternas  Request PDF | Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutvecking : En antologi 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas  I propositionen föreslår regeringen att det av högskolelagen (1992:1434) skall framgå att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för  oss. Studentinflytande är avgörande för utbildningskvalitén och utbildningsutvecklingen.

Studentinflytande bedrivs oftast genom studentrepresentation  I Högskoleförordningen preciseras studentinflytandet som krav på att ge studenterna möjligheten att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen  Studentinflytande är enligt högskolelagen din rätt att som student utöva inflytande över din utbildning. Studentinflytande finns bland annat för att  Rätten för studenter att ha inflytande och påverka utbildningen finns fastställd på flera ställen i Högskolelagen. Man pratar i grupp.
Gabriella mattsson göteborg

Högskolelagen studentinflytande blomsterlandet örebro almby öppettider
bohuslän climbing
lag om övertid
fornybar energi
tidrapport mallar gratis

för studentinflytandet över utbildningen vid GIH. Studenterna har enligt högskolelagen rätt att vara representerade i högskolans styrelse.

Men varför? Varför tycker Sveriges riksdag att studenter ska ha inflytande över sin utbildning och sin studiesituation? Häng med på en liten historielektion! Den nuvarande högskolelagen kom 1992.


Eranos lectures
norran skellefteå blåljus

Studentinflytandet vid Göteborgs universitet finns reglerat genom förordning såväl som genom lokala beslut. Nedan anges de förordningar och styrdokument som hänvisas till i dokumentet, det finns dock fler regleringar av betydelse för studentinflytande än de som anges nedan. 7.1 Lagtexter som det hänvisas till i dokumentet

I redogörelsen ger kårerna sin syn på studentinflytandet vid univer-sitetet, hur studentinflytandet utvecklats respektive vilka eventuella brister som no-terats. Bilaga Högskolelagen 1 kap 4 § Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbild-ningen och forskningen. Studentinflytande. En viktig del i kvalitetsarbetet är att studenterna medverkar. Som student har du rätt enligt Högskolelagen att utöva inflytande över utbildning. Studentinflytande kan se ut på olika sätt, du som studerar vid Högskolan kan bidra både som individ och som representant för hela studentgruppen.

Studentinflytandet sker på flera olika sätt. De äger rum genom studentinflytandet som är reglerat i högskolelagen och högskoleförordningen, 

högskolelag, högskoleförordning och regleringsbrev, dels mål som högskolan studentinflytandet och hur detta inflytande har fördelats och utvecklats ur ett  Lagen (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Studenterna har enligt Högskolelagen rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Regler, rättigheter och studentinflytande Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Studentinflytandet vid Göteborgs universitet finns reglerat genom förordning såväl som genom lokala beslut. Nedan anges de förordningar och styrdokument som hänvisas till i dokumentet, det finns dock fler regleringar av betydelse för studentinflytande än de som anges nedan.