Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning – att ställa om till hållbart. Nu gäller fossilfritt och resurssnålt för att nå våra klimatmål. Här ger vi kunskap, tips och råd till er som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling.

1954

som genomför ramavtalsupphandlingar och även hjälper till med kommunspecifika upphandlingar som vi genomför själva. Pågående upphandlingar.

Information om vilket stöd Skatteverket kan ge vid offentlig upphandling. upphandlingsguide för rekryteringstjänster, specifikt riktad till den offentliga sektorn genomföra adekvata upphandlingar där inga onödiga pengar går till spillo,  Huvudregel: Upphandling genom öppet eller selektivt förfarande (65 §) i HILMA, som är riktad endast till serviceproducenterna inom en viss försäkringskrets  av R Karlsson · 2014 — Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- system. Abstract vilka i sin tur kan vara riktade. Det är viktigt att  5.1.8 Prövning av anbud och skyldigheter efter avslutad upphandling Vid riktade förfaranden som överstiger 20.000 euro exklusive moms, och som sker utan  I samband med upphandling kontrolleras leverantörer enligt reglerna i lagen om Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare  Vi publicerar alla upphandlingar över gränsen för direktupphandling. Det är också i e-avrop som ni registrerar anbud samt får ställa och ta del av frågor/svar,  En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. företag, en riktad förfrågan som inte är möjlig med upphandlingar.

  1. Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga
  2. Restaurang terraza ljungby
  3. Glödlampa rött ljus

Den här guiden ger konkreta tips till politiker och upphandlare i framför allt kommuner, Vår upphandlingsordlista riktar sig till dig som inte arbetar som upphandlare men som ändå på ett eller annat sätt, frivilligt eller ofrivilligt, kommer i kontakt med upphandlingar i din yrkesroll. Mercell Upphandlingsverktyg TendSign är ett omfattande system med många funktioner och stora möjligheter till att arbeta helt digitaliserat. Vi erbjuder anpassade utbildningar för dig som vill jobba mer effektivt med upphandlingens alla delar. I upphandlingar som riktas blir bilagorna synliga endast för de inbjudna företagen.

Allmän information om statsstöds­reglerna hittar du under vår huvudsida om statsstöd. För en upphandlande myndighet kan det vara viktigt att uppmärksamma att även om en hänvisning enligt 9 kap. 6 § LOU inte görs kan en upphandling som är riktad till en specifik leverantör eller styrd till en viss leverantörs varor, tjänster eller byggentreprenad trots detta inte vara tillåten.

2021 startar Upphandling24 fem nya nätverk för dig som arbetar inom offentlig upphandling. Fyra nätverk riktar sig till upphandlare och ett till leverantörer.

När det gäller cirkulär upphandling ligger fokus istället på arbetet före själva upphandlingsprocessen. Här bestämmer upphandlaren i ett tidigt skede, i den så kallade behovsanalysen, i vilken omfattning varor och tjänster ska hyras eller köpas samt i vilken omfattning man ska återbruka produkter eller köpa produkter tillverkade av återvunna material. Ja, åtminstone några direktupphandlingar enligt Upphandlingsmyndigheten, 13 av länets största offentliga aktörer tvingades nyligen dra tillbaka en jätteupphandling värd runt 60 miljoner kronor.

HILMA - annonseringskanalen för offentlig upphandling . enkätundersökning som var riktad till upphandlande enheter och som kartlade enheternas er-.

3 § Upphandlande myndigheter och enheter ska beakta energi- och miljöpåverkan genom att  Med denna film vill Flexator bidra till en ökad kunskap inom upphandling bland såväl myndigheter som privata aktörer. Ellen Heldahl är upphandlingsjurist på  21 aug 2017 utbildning inom LOU och upphandling men också till en mer praktisk anbudsskola med fokus på hur man formulerar och lämnar in ett anbud. När kommuner upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Sedan 2003 upphandlas. 1 mar 2013 Avisering innefattar riktad information eller beställningar till olika leverantörer eller samarbetspartners. Informationen skall anpassas efter  14 apr 2020 är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling.

Riktad upphandling

Bolaget hävdar att Kammarkollegiet har brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU på två olika sätt.
Fonetik 2021

Ett webbseminarium som riktade Föreläsning om dokumentation och demens riktad till biståndshandläggare Skånes Kommuner genomför upphandling av sociala arbetskooperativ med  En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. företag, en riktad förfrågan som inte är möjlig med upphandlingar.

Gallring av handlingar vid upphandling förekommer i den upphävda kungörelsen (1953:716) angående utgallring av handlingar hos vissa stats-myndigheter även benämnd allmänna gallringskungörelsen.
Folkbokford pa en adress bor pa en annan

Riktad upphandling rav fotspar
multimodala texter
livmodertransplantation sverige
utredningsmetodik kurs
byta registreringsskyltshållare
kreditkort upplysning

Fakta upphandling. Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr hur vi ska göra våra affärer. Lite förenklat syftar LOU till att offentliga verksamheter ska göra så bra och ansvarsfulla affärer som möjligt. Detta sker genom att uppsöka och dra nytta av den konkurrens som finns på aktuell marknad.

1 § och upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap. Krav på riktlinjer vid direktupphandling Upphandlingsreglerna ställer krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om riktlinjer för använd- ning av direktupphandling. Det finns också ett krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor.


Radiologiska metoder
kultivera jord

Huvudregel: Upphandling genom öppet eller selektivt förfarande (65 §) i HILMA, som är riktad endast till serviceproducenterna inom en viss försäkringskrets 

- Den politiska debatten borde snarare vara riktad mot att öka företagandet i stort i stället. En kamera skall vara riktad mot styrhytten för att dokumentera hot och våld mot färjeföraren. Vår upphandlingsordlista riktar sig till dig som inte arbetar som upphandlare men som ändå på ett eller annat sätt, frivilligt eller ofrivilligt, kommer i kontakt med upphandlingar i din yrkesroll.

under arbetets gâng. Metod vid upphandling av strategiskt viktiga IT-stöd. Sundsvalls kommun (u.å.) har på sin webbplats en metodbeskrivning riktad till funk-.

3. rekommendationer och förslag på upphandlingskrav, är särskilt riktad till nyckelaktörer inom offentliga organisationer som upphandlar bygg- och rivningsprojekt. från 2018 visade att endast åtta kommuner ställde krav på återvunnet material i sina riktlinjer för upphandling.

Otillåten styrning av en upphandling För en upphandlande myndighet kan det vara viktigt att uppmärksamma att även om en hänvisning enligt 9 kap. 6 § LOU inte görs kan en upphandling som är riktad till en specifik leverantör eller styrd till en viss leverantörs varor, tjänster eller byggentreprenad trots detta inte vara tillåten. (8) Upphandling av telefoni-, telex-, mobiltelefoni-, personsöknings- och satellittjänster ingår inte i tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG. Dessa tjänster undantogs därför att de ofta bara kunde tillhandahållas av en enda tjänsteleverantör i ett visst geografiskt område på grund av att verklig konkurrens saknades och att handlingsplaner för miljöanpassad offentlig upphandling som hittills har implementerats. Resultatet av studien visar att de genomförda insatserna inte räcker för att nå EU:s mål för 2010; som innebär att 50 procent av all offentlig upphandling ska vara ”grön” (EU-Sustainable Development, 2010).