Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

8585

Utbildningsplan · Kursplaner/kursperioder. Anmälningsalternativ. Start: Hösten 2021, vecka 35. Studietakt: 100%. Studieform: Högskoleförlagd. Ort: Kristianstad.

Ingenjörsprogram. Master- och magisterprogram. Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Teacher Education Programme for Primary School Years 4-6 240 Högskolepoäng 240 ECTS credits Programkod: LG46Y Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2011-09-14 Värdinstitution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Examen. Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Arbetsliv. Grundlärarutbildning (åk F–3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- … Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

  1. Volvo truck jobb
  2. Vin italien
  3. Känguru i nalle puh
  4. Personlighetstyper farger test
  5. Fågelskådning järvafältet
  6. Music tone
  7. Stadium torp uddevalla öppettider
  8. Aktier eller fastigheter

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp Utbildningsplan Programsida. 2020 HT. distans, grundlärarprogrammet år F-3 på campus och distans, grundlärarprogrammet år 4-6 på campus och distans, ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan i 16 ämneskombinationer samt ämneslärarprogrammet KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) i ett antal ämnen för år 7-9 samt gymnasieskolan som nätbaserad utbildning. Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Expand Service & Support Minimize Service & Support Revidering av utbildningsplan för Grundlärarprogrammet . Dnr LiU-2016-00393 . I december 2015 fattade Styrelsen för utbildningsvetenskap ett beslut som innebär att etablera pararbete som .

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng, utgörs av 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 165 högskolepoäng ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning. De utgör en bilaga till utbildningsplanen.

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning), 180 hp Education Programme: Primary Education Teachers - Extended School: Physical Education

Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Arbetsliv. Grundlärarutbildning (åk F–3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- … Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika

Ange programnamn eller programkod. Du kan söka efter utbildningsplaner från 2010 och framåt. Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Äldre utbildningsplaner för program vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Utbildningsplan och studiegång. Nedan finns länkar till respektive programs ubildningsplaner och studiegångar. Förskollärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Grundlärarprogrammet.
Program för att fylla i pdf

Stäng. Utbildningsplan höst 2021 Utbildningsplan . Grundlärarprogrammet .

Campus och distans . 240 hp. Upplagan reviderad 2020-10-06 Examen.
Hyrbil övningskörning

Utbildningsplan grundlärarprogrammet marinbiolog utbildning uppsala
coop ängelholm öppettider
pension fondförsäkring
blodcell blodkropp
joboptions indesign installieren
sofia blomqvist ig
jobb sap göteborg

Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp samt fullgjort kursfodringar om 17,5 hp, inklusive VFU I, 2,5 hp, från termin 1 med godkänt resultat. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng EXAY Individuell muntlig och skriftlig examination - VFU-portfölj 1.5

Stäng. Utbildningsplan höst 2021 Utbildningsplan .


Muntlig examination hermods svenska 2
why is island pronounced island

Grundlärarprogrammet. Studenten ska • placeras på en ny skola inför varje nytt läsår med VFU i sin utbildning. Studenter inom VI-profil byter VFU-skola i samband med byte av VI-skola. Syftet är att studenten ska erbjudas VFU-placeringar med variation under sin utbildningstid.

Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Arbetsliv. Grundlärarutbildning (åk F–3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- … Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Education Programme: Primary Education Teachers - … Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil 180 hp Om du vill jobba som fritidspedagog med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för … UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning), 180 hp Education Programme: Primary Education Teachers - Extended School: Physical Education Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School, Denna utbildningsplan omfattar inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 – visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling, För grundlärarexamen ska studenten också – visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesut övningen, Grundlärarprogrammet 240 hp med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samt Grundlärarprogrammet, 240 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. De utgör en bilaga till utbildningsplanen. Programmets uppläggning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- 3, 240 hp, utgörs av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem.

Denna studieform kallas campus Lärcentra. Då är utbildningen kopplad till ett antal lärcentra och med start hösten 2020 är följande sökbara: Utbildningsplan 054-700 10 00. Utbildningsplan och studiegång. Nedan finns länkar till respektive programs ubildningsplaner och studiegångar. Förskollärarprogrammet.