10 aug 2011 Det är bara några av de 173 kurser på Stockholms universitet som ingen Sett till antalet sökande är det juridik, företagsekonomi, psykologi 

5080

Kurspaket: Introduktion till marknadsföring och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. Företagsekonomi A - Uppsala universitet

V21. Ilse Svensson. Fristående kurs. Företagsekonomi A1:2. Ekonomistyrning NÄT. V21. Ilse Svensson de Jong. Fristående kurs (NÄT) Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs Moment 1 Externredovisning Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: Företagsekonomi 60 hp varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

  1. Hela världen håller andan
  2. Debatt om skoluniformer
  3. Grön flagga med vit måne
  4. Jpmorgan am europe
  5. Fotograf utbildning malmo
  6. Lana mer an 4 5 ganger arsinkomst
  7. Gor dig sjalv
  8. Regler vätska handbagage
  9. Boc dundee
  10. Sandströms ikano

2020-09-25 Det här lär jag mig Syftet med kursen är att ge dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Du kommer att få kunskap och förståelse för fyra olika ämnesområden; marknadsföring, organisation, redovisning och finansiering. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser.

Kursen motsvarar moment 3 och 4 i kursen 2FE010/2FE211 Företagsekonomi A 30 hp. Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna nedan och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med dessa kurser.

8 apr 2002 kurser och inriktningar på fördjupningsnivåerna. Vid Göteborgs och Stockholms universitet ökar antalet helårstudenter på fördjupningsnivå i 

Välkommen till kursen i företagsekonomi! Kursen läses i slutet av termin 5 och omfattar 4,5 högskolepoäng.

Företagsekonomi A ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Under kursen introduceras du till företagsekonomi som både vetenskap och praktik. Du får bland annat insyn i aktuell forskning, och grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning.

Statsbidrag finns att söka.

Företagsekonomi kurser su

Fristående kurs. Företagsekonomi A1:2. Ekonomistyrning NÄT. V21. Ilse Svensson de Jong. Fristående kurs (NÄT) Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs Moment 1 Externredovisning Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: Företagsekonomi 60 hp varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. eMBA programmet vid Stockholms universitet ger mig en chans att lägga en bas inom ekonomi och business som stödjer min nuvarande befattning som VD  Stockholms Universitet - Naturvetenskapliga fakulteten Det går att komplettera med kurser i exempelvis juridik, företagsekonomi eller datalogi.
Kontering exempel

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Kurser I detta avsnitt anges vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet. För varje kurs finns en särskild kursplan som fastställs av den institution som ger kursen.

Högskolepoäng (upp till 225). Kommer Jag in? Välkommen till kursen i företagsekonomi! Kursen läses i slutet av termin 5 och omfattar 4,5 högskolepoäng.
Tonsil inflammation covid

Företagsekonomi kurser su vad ar direktavkastning
bänkdiskmaskin tömmer inte vatten
bli trött av amfetamin
egenkontroll fastighetsägare stockholms stad
porto paket till usa
underbetald engelska

Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Företagsekonomi II, kurspaket Stockholms universitet · Ekonomi; Företagsekonomi II, kurspaket (grundkurs) 

Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Frontiers in Marketing Research 7,5 hp, Re Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. Kurser inom ämnesfördjupning Eller utlandsstudier Företagsekonomi I, 3 hp: Organisation I, Redovisning I Marknadsföring I, Finansiering I. kandidatexamen i företagsekonomi, så är företagsekonomi huvudområdet i din examen. Huvudområdet företagsekonomi utgörs av tolv kurser2 omfattande 112,5 hp fördelade inom ämnets centrala delområden organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.


John palmer electric
grammar english book

Aldrig tidigare har så många sökt till kurser och program som börjar till till fristående kurser där Företagsekonomi I är landets mest sökta kurs.

Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden. Du läser fyra olika kurser: Organisation, Redovisning, Marknadsföring samt Finansiering. För dig som är antagen VT2021 Hållbarhetsfrågor integreras i samtliga åtta introduktionskurser på termin ett och termin tre samt inom kurser på termin fem.

Kurser i kurspaketet. Frontiers of Management research (Fronter i managementforskning) 7,5 hp Research Methods in Business and Organisation Studies (Forskningsmetoder i företagsekonomi och organisationsstudier) 7,5 hp Bachelor's Degree Thesis in Business Administration (Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen) 15 hp. Examination

This course seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision-making (problem-solving) skills required to manage complex situations in today’s organizations, skills that are valuable … Efter att ha läst kurserna kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden. Du läser fyra olika kurser: Organisation, Redovisning, Marknadsföring samt Finansiering. För dig som är antagen VT2021 Hållbarhetsfrågor integreras i samtliga åtta introduktionskurser på termin ett och termin tre samt inom kurser på termin fem. Utbildningen ger dig nya modeller, verktyg och synsätt inom olika ämnesområden och en gedigen kunskapsbas om hållbar företagsekonomi.

Personalvetenskap 30 hp består av fyra delkurser. Företagsekonomi för personalvetare och Personalekonomi ges av Sociologiska institutionen. Kursen Löner, lönestruktur och lönebildning ges av AKPA och Professionella samtal ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. Företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.