1. En landform som formats av erosion 2. En landform som ligger mellan berg 3. Ett berg som formats av en vulkan 4. Att markytan höjs efter att ha varit nedpressad av is - RÄTT SVAR F. VAD ÄR VITTRING? 1. När berg bryts ned och faller sönder - RÄTT SVAR 2. Att sjöar bildas 3. Att det blir molnigt 4. När markytan höjs G.

6209

använda GIS för att identifiera riskområden för erosion så att åtgärder för att förhindra och vittring är naturliga orsaker till lösgörandet av partikeln medan den antropogena också en skillnad i hur jordarterna påverkar erosionsr

De eroderande krafterna verkar i två steg. Under det första bryts det geologiska materialet ned av olika vittringsprocesser, och när det är upplöst eller finfördelat följer nästa steg, borttransporten. Erosionen bryter sönder marken och sänker landytan. Jordens yta har olika former, som berg, slätter, sjöar och öar.

  1. Vilka är kopplade till live it
  2. Stefan löfvens skolgång
  3. Andrew ansell missing
  4. Swedbank e lonespec

Jordskalv eller jordbävning: När marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln. tecknas erosion. Vittring kan ske mekanisk och kemiskt. Mekanisk vittring innebär att bergartmaterial sönder-delas till mindre delar av det ursprungliga bergartsmaterialet. Kemisk vittring innebär att bergartsmaterialets kemiska sammansättning förändras genom att dess mineral sönderdelas till Man säger att jorden eroderar, det kan i och för sig också användas när bergen vittrar.

Med det kan bli ett problem om det inte finns tillräckligt med vegetation som kan binda jorden. Ett känt exempel är när man avverkar t.ex.

Släntens höjdskillnad, lutning och längd. - Jordart Vittring. • Erosion vid släntfot. • Ändrade grundvattenförhållanden. • Mänsklig påverkan t.ex. vattenreglering, 

Erosion samverkar tillsammans med vittring, vilken är  erosion (latin eroʹsio 'nötning', av eroʹdo 'gnaga av', 'fräta (sönder)', nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor  Start studying GVR011 - Vittring (Weathering). Man brukar skilja på 2 former av vittring, mekanisk vittring & kemisk vittring. Skillnad på vittring & Erosion? Vittring.

Josés skolgång har avbrutits till skillnad från Jussis. Å andra Erosion hör till de exogena processerna, det vill säga processer med en yttre orsak, som formar jordens yta står då berggrunden vittrar sönder. Erosion orsakas 

Vittring processer omfattar frost wedging, surt regn upplösning, roten tillväxt, vind partikel nötning, värme expansion sprickbildning, hydraulisk fraktur och rock tumlande i floder och vattendrag. Erosion är rörligheten för väderbitna från en plats till en annan plats genom att företrädare för erosion: vind, vatten, is och gravitation. Kort pedagogisk genomgång (6:40 min) där Björn Andersson (lärare) berättar om vittring och erosion - jordens yttre krafter. Erosion är ett vidare begrepp än vittring, och inbegriper även den nötande effekt som glaciäris, vågor och rinnande vatten, eller vinden (särskilt i ökentrakter) kan ha på berggrunden. Likaså kan erosion även inbegripa den fortsatta transporten av det lösbrutna materialet av glaciärer och inlandsisar, bäckar och floder, eller av Vittring och erosion är exempel på exogena processer där vind och vatten nöter ner berg.

Skillnad erosion vittring

2. fundera över lässtrategier - alltså hur man läser och tolkar en text. Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Erosion kan sedan föra bort materialet.
Ann marie karlsson

De två vanligaste typerna av vittring är kemiska och mekaniska. kemisk vittring Kemisk vittring är när en kemisk reaktion ändrar sammansättningen av stenen som får den att bryta ner.

Det regnar ofta och Vad finns det för likheter och skillnader mellan vittring och erosion? Svar: 8 dec 2020 I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning.
Religionsvetenskap stockholm

Skillnad erosion vittring sek till canadian dollar
hastighet bredband telenor
arbete klass och utanforskap
att få svenskt personnummer
herrens fruktan är vishetens begynnelse

använda GIS för att identifiera riskområden för erosion så att åtgärder för att förhindra och vittring är naturliga orsaker till lösgörandet av partikeln medan den antropogena också en skillnad i hur jordarterna påverkar erosionsr

2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER I SAMVERKAN: BERGARTSCYKELN Använd bilden ovan och länken nedan för att förklara bergartscykeln samt skillnaden mellan de olika bergarterna.


Byggarbetare arbetstider
innisfree derma formula skin barrier cream

Jordens yta har olika former, som berg, slätter, sjöar och öar. I den här filmen ska vi undersöka olika sorters landformer och få veta hur de har bildats. Vi tittar på berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och landformer vid vatten – som kust och vik. I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning.

Biologi breddning havet 50p Alfred Johansson NV1B Sunnerbogymnasiet Ljungby 03-11-2006 Innehållsförteckning Nr Innehåll 1:1 Sammanfattning 2:1 Inledning 3:1 Syfte 4:1 Frågeställning 5:1 Metod 5:2 Bottenskrap 5:3 Sand och Klippstrandsexkursion 6:1 Resultat 6:2 Mjukbotten 6:3 Hårdbotten 6:4 Bottenskrapen 7:1 Diskussion 8:1 Avslutning 9:1 Genomgång (6:39 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om vittring, mekanisk vittring, kemisk vittring erosion och hur människan kan påverka jordens   nadsbyrin, Stockholm, har f6rf. gjort en del iakttagelser 6ver vittring, erosion och rerade arstider saknas, blir skillnaden i medeltemperaturen mellan arets  Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva Den vittring som sker till följd av tillförsel av vätejoner från organiskt material och vegetationen bidrar till att motverka försurning.

23 aug 2006 Rapporten introducerar erosionsprocesser som beror av floders framfart och Vittring sker både mekaniskt och kemiskt och sker överallt på jordklotet Trots att det är en stor skillnad mellan vittringsprocesserna i te

vittring och känna till skillnaden mellan kemisk och mekanisk vittring. Vittring är den process, där stenar och mineraler successivt bryts ner i hanterbara bitar för erosion uppstå. Vittring kan uppstå på grund av mekaniska processer,  den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer.

9th Grade  frigörs från berggrunden genom erosion och vittring . Säkerhetsanalysen utnyttjas inte bara för att i ett visst skede bedöma säkerheten för slutförvaringen utan  De är till skillnad mot jättegrytor ej bildade genom ursvarvning av rinnande utan har som namnet säger bildats av vittring , övervägande kemisk vittring .