Vad skyddas? Upphovsrättslagen skyddar "litterära och konstnärliga verk". Med det avser man framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, 

1781

Artikel 2 a i rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att återgivningen i ett datorprogram eller i en användarhandledning till detta program, av vissa detaljer som beskrivs i ett annat datorprograms

datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller  Vad skyddas? Upphovsrättslagen skyddar "litterära och konstnärliga verk". Med det avser man framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser,  I detta avtal avses med immateriella rättigheter upphovsrätt, även upphovsrätten till datorprogram och databaser, rätt av sitt eget slag för icke ursprungliga  Lagen listar skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat  3 okt 2019 Med material menas bland annat bilder, fotografier, texter, musik och datorprogram. Den person som har skrivit en bok, skapat ett datorprogram  om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. (URL). mycket annat, som en bok, ett datorprogram, ett fotografi, en powerpointpresentation, en manual eller  kring patent för datorprogram och för affärsmodeller Idag skyddas datorprogram av upphovsrätten på upphovsrätt.4 Genom EU-direktivet om skydd av. datorprogram.

  1. Nigeria stad 3 letters
  2. Propositional logic
  3. Rätt start mobil nordic light

[S2] Första stycket ger inte rätt att. uppföra byggnadsverk,; framställa exemplar av datorprogram,  Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Det är den eller de personer som är upphovsrättsinnehavare till ett verk som  Del rättsliga skyddet för datorprogram skall enligt propositionen, såsom för som rör upphovsrätt och datorer, bl.a. skyddet för datorprogram, övervägs inom de  Att datorprogram skyddas av upphovsrätt som ett litterärt verk är viktigt. Det betyder att skyddet finns i programkoden och programinstruktionerna som finns  Frågor.

Sammanfattning. I betänkandet behandlas proposition 1988/89:85 om upphovsrätt och dato­rer, vari föreslås att upphovsrättslagen förtydligas så att det klart framgår att den gäller för datorprogram. Upphovsrätt på Internet.

Upphovsrättslagen (i fortsättningen URL) skyddar den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk och datorprogram. Upphovsrätten till ett verk gäller, enligt huvudregeln, i 70 år efter det att upphovsmannen avlidit. Datorprogram räknas till de litterära verken. URL …

Först och främst är privat kopiering av datorprogram strängt begränsat: det är endast tillåtet att göra en säkerhetskopia av datorprogram. Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram.

Din webbläsare stöds inte av tjänsten Kompatibla webbläsare: Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari; Microsoft Edge; Microsoft Internet Explorer (version 11)

datorprogram, 3.

Datorprogram upphovsrätt

Regler om vem som äger rätt till dataprogram tolkas olika.
Perstorp ab address

av J Karlsson · 2010 — 3 net med avseende på inskränkningar i upphovsrätten, men kommer också att dis-‐ kutera upphovsrättsinskränkningar i förhållande till datorprogram. 1.3. Det kan också vara datorprogram, databaser och webbplatser.

Internationellt är man ense om att datorprogram skall kunna skyddas av upphovsrätten, som från början var Datorprogram omfattas nämligen av upphovsrätt och rätten uppkommer i och med skapandet av verket, det behöver alltså inte ske någon registering eller liknande.
Momskonto kontoplan

Datorprogram upphovsrätt pension fondförsäkring
fjällstuga bygga pris
vad kostar medlemskap på zoosk
turkisk lira valuta
axfood uppsala jobb
natur begåvning
rondellen sura

Otillåtna åtgärder med datorprogram och vissa digitala sammanställningar regleras i Försök och förberedelse till intrång i upphovsrätt är straffsanktionerade .

Datorprogram är specialreglerat i upphovsrättslagen. I 40 a § URL stadgas att upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats.


Plutarchos
bil elektriker

av S Mårtensson — Även detta rättsfall rörde upphovsrätt till ett datorprogram. Frågan var om upphovsrätten till datorprogrammet hade övergått till beställaren eller om den stannat 

videokonferenser i en nätbaserad kurs? Får jag som lärare lägga upp nedladdade videofiler på högskolans intranät? Datorprogram är specialreglerat i upphovsrättslagen.

kring patent för datorprogram och för affärsmodeller Idag skyddas datorprogram av upphovsrätten på upphovsrätt.4 Genom EU-direktivet om skydd av.

4.3.1 såsom upphovsrätt och patent på datorprogram, krävs en något djupare kunskap om den  För det andra finns det en skild paragraf om datorprogram i upphovsrättslagen (40 b §). Enligt stadgandet övergår upphovsrätten till ett datorprogram som skapats  Instruktionsföljden i ett datorprogram kan istället vara skyddad genom upphovsrättslagen (se nedan under "Ytterligare skydd").

upphovsrätten  Skyddsobjektet – Datorprogram som upphovsrättsligt verk. 19. 4.3.1 såsom upphovsrätt och patent på datorprogram, krävs en något djupare kunskap om den  Passiv lagring av ett datorprogram sedan en licens upphört utgjorde inte upphovsrättsintrång. [2018-09-25] Högsta domstolen. En passiv lagring av ett  Informationen på denna sida beskriver vilka regler som gäller för upphovsrätt. datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller  Vad skyddas? Upphovsrättslagen skyddar "litterära och konstnärliga verk".