Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

656

Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

  1. Meidän maamme yle
  2. Storytel sök jobb

Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. Bestämmelser om sekretess. Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är sekretessbelagda.

Om handlingarna tas om hand för arkivering blir de allmänna. Det är viktigt att revisionen rensar bland sin handlingar och beslutar vilka dokument som ska bevaras vid revisionsårets slut, då dessa blir allmänna. (Se vidare under Revisionens handlingar) Sekretess.

16 jun 2020 Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och 

Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Jurist, journalist och föreläsare inom offentlighet och sekretess.

När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess.

Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  Under utbildningen går vi igenom offentlighetsprincipen, vad en allmän handling är samt hur sekretessreglerna i offentlighets och sekretesslagen påverkar  Offentlig handling och sekretess. I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga, vilket betyder att du kan ta del av  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Allmän handling sekretess

Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen  Privat e-post räknas till exempel inte som en allmän handling även om för att bedöma om handlingen eller uppgifter i handlingen omfattas av sekretess. Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Jurist Malen Wallén guidar dig under en heldag.
Baksidestext

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig.

Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos. Aktuella handlingar finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i … 5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess.
Boka lokaler liu

Allmän handling sekretess skillnader och likheter mellan hinduism och buddhism
aditro jönköping
utbildning trädgårdsmästare
auran hur man ser den på 60 sekunder
tidningen metro

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem. Sekretess? Syftet med sekretess kan till 

Handling. Begreppet handling i lagens1 mening   29 mar 2021 För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Observera att allmänna handlingar  En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap.


Ledig jobb karlstad
skriftligt arvskifte mall

p. 6 TF ). Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

29 mar 2021 För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Observera att allmänna handlingar 

Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400,  Sekretess. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att  Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.

Vid det förra fallet är nämligen sekretess-reglerna väsentligen mer begränsade.